Παρασκευή, Ιουνίου 19

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ -- ΜΥΔΙΑ ΚΟΡΙΝΟΣ !!!!ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΒΕΡΟΙΑ

Ένας μήνας σχεδόν έχει περάσει από όταν εντοπίσαμε και ειδοποιήσαμε το Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα Αξιού Λουδία, Αλιάκμονα , για την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας συσκευασμένων μυδιών στην προστατευόμενη περιοχή των Αλυκών Κίτρους.. Παρά τις αλλεπάλληλες τηλεφωνικές ενοχλήσεις προς τον Φορέα Διαχείρισης , τα αποσυντεθημένα μύδια βρίσκονται ακόμα εκεί.

Η ποσότητα των μυδιών είναι μεγάλη όπως θα κρίνετε και από τις φωτογραφίες, και ιδιαίτερα επικίνδυνη για την αλλοίωση – ρύπανση – μόλυνση της περιοχής όπου φωλιάζουν σπάνια προστατευμένα είδη , όπως το νεροχελίδονο, η γαλιάντρα και η μικρογαλιάντρα .

Προφανώς και τα μύδια αυτά βρέθηκαν εκεί γιατί ήταν ακατάλληλα για φάγωμα πιθανότατα λόγω αυξημένης ποσότητας φυτοφαρμάκων ή άλλης αιτίας.Αν και η απόσυρση των μυδιών είναι ευθύνη των ίδιων των μυδοκαλλιεργητών , αυτό δεν σημαίνει ότι οι Αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να μένουν άπραγες , και στην περίπτωση αυτή είναι ο Δήμος Κορινού.Δεν υπάρχουν σχόλια: