Σάββατο, Ιανουαρίου 22

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ - ΠΡΟΣ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.


                                               
ΘΕΜΑ:   Α.  Έγκριση μελέτης εφαρμογής από το Κ.Α.Σ. του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 25 ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ».  
                   Β.   Αίτημα του ΕΣΔΑ-ΟΤΑ Ν. Ημαθίας  προς το Δασαρχείο Βέροιας για παραχώρηση επί πλέον δασικής έκτασης 32.175,06 m2.
                    Γ.  Παύση λειτουργίας του υφιστάμενου ΧΑΔΑ δίπλα στον ποταμό Αλιάκμονα και στα όρια του Δ. Βεργίνας.
 
Αξιότιμοι  κ.κ. Επιθεωρητές – Ελεγκτές της Δημόσιας Διοίκησης,
μετά από πρωτοβουλία της Ν.Ε. Ημαθίας του ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ. και  την συμπαράσταση των επιστημονικών φορέων του τεχνικού κόσμου του Νομού, η Διοικούσα Επιτροπή
του Τ.Κ.Μ  με ομόφωνη απόφαση της προχώρησε στην προσβολή της απόφασης του Νομάρχη Ημαθίας  /19/Φ4,5,2/27-6-2003), περί  «εγκρίσεως καταλληλότητας χώρου  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Ν. Ημαθίας», αλλά  και της σχετικής ΚΥΑ 11079/12.10.2005 που ακολούθησε, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας,  η υπόθεση εκδικάζεται στις 30/3/2011 .
 Οι ουσιαστικοί λόγοι που μας οδήγησαν στην ενέργεια αυτή είναι οι εξής: