Σάββατο, Ιανουαρίου 22

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ - ΠΡΟΣ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.


                                               
ΘΕΜΑ:   Α.  Έγκριση μελέτης εφαρμογής από το Κ.Α.Σ. του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 25 ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ».  
                   Β.   Αίτημα του ΕΣΔΑ-ΟΤΑ Ν. Ημαθίας  προς το Δασαρχείο Βέροιας για παραχώρηση επί πλέον δασικής έκτασης 32.175,06 m2.
                    Γ.  Παύση λειτουργίας του υφιστάμενου ΧΑΔΑ δίπλα στον ποταμό Αλιάκμονα και στα όρια του Δ. Βεργίνας.
 
Αξιότιμοι  κ.κ. Επιθεωρητές – Ελεγκτές της Δημόσιας Διοίκησης,
μετά από πρωτοβουλία της Ν.Ε. Ημαθίας του ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ. και  την συμπαράσταση των επιστημονικών φορέων του τεχνικού κόσμου του Νομού, η Διοικούσα Επιτροπή
του Τ.Κ.Μ  με ομόφωνη απόφαση της προχώρησε στην προσβολή της απόφασης του Νομάρχη Ημαθίας  /19/Φ4,5,2/27-6-2003), περί  «εγκρίσεως καταλληλότητας χώρου  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Ν. Ημαθίας», αλλά  και της σχετικής ΚΥΑ 11079/12.10.2005 που ακολούθησε, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας,  η υπόθεση εκδικάζεται στις 30/3/2011 .
 Οι ουσιαστικοί λόγοι που μας οδήγησαν στην ενέργεια αυτή είναι οι εξής:

     Προστασία του Υδάτινου Δυναμικού του Νομού από πιθανή μόλυνση, είναι αδιανόητο να δεχθούμε την πιθανότητα μόλυνσης του μεγαλύτερου ποταμού της επικράτειας, όταν μάλιστα το υδάτινο αποθεματικό της χώρας συνεχώς φθίνει.
    Προστασία της Δημόσιας Υγείας, σήμερα των θεσσαλονικέων, αύριο ίσως κάποιας άλλης πόλης, αφού το νερό του Αλιάκμονα στον συγκεκριμένο ταμιευτήρα (Αγ. Βαρβάρας) κρίθηκε κατάλληλο για ύδρευση και υδροδοτεί την πόλη της Θεσσαλονίκης από το 2003 με 160.000 m3 ημερησίως,   και μετά την ήδη  αποπερατωθείσα κατασκευή του νέου φράγματος αναρρύθμισης, προβλέπεται αύξηση της παροχής σε 600.000 m3 ημερησίως. 
    Προστασία της ευρύτερης περιοχής της Βεργίνας, η συγκεκριμένη «θέση 12» χωροθέτησης της Μ.Ε.Α.-ΧΥΤΥ που αφορά  το σύνολο των απορριμμάτων(60.000 ton/έτος) του Ν. Ημαθίας, αλλά και επί πλέον 40.000 ton/έτος προερχόμενους από όμορους Νομούς, (όπως παρά  την ΚΥΑ, έγινε πρόβλεψη στην Διακήρυξη του έργου), βρίσκεται στην καρδιά μιας περιοχής που προστατεύεται απολύτως τόσο από την ελληνική, όσο και την διεθνή νομοθεσία (ο αρχαιολογικός χώρος των Αιγών συμπεριλαμβάνεται  στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO), αποτελεί το κοινό όριο μεταξύ δύο περιοχών:
             Τοπίου Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους  της ευρύτερης περιοχής του Αρχαιολογικού χώρου Βεργίνας – Παλατιτσίων    (Υ.Μ.Α.Θ. 8383/92)
                      Περιοχής  NATURA 2000   GR 1210002    «Στενά του Αλιάκμονα».

Επί   του   θέματος :
Α.   Έγκριση μελέτης εφαρμογής από το Κ.Α.Σ. του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 25 ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ».  
Β.     Αίτημα του ΕΣΔΑ-ΟΤΑ Ν. Ημαθίας  προς το Δασαρχείο Βέροιας για παραχώρηση επί πλέον δασικής έκτασης 32.175,06 m2.

               Στις 21/12/2010 συνεδρίασε το Κ.Α.Σ. προκειμένου εγκρίνει την μελέτη εφαρμογής του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 25 ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ».
           Με το με αρ. πρωτ. 475/10-8-2010 έγγραφο του ο ΕΣΔΑ- ΟΤΑ Ν.Ημαθίας ζητά την παραχώρηση επί πλέον Δασικής έκτασης εμβαδού 32.175,06 m2, διότι η ήδη παραχωρηθείσα Δασική έκταση  των 49.849,94 m2…..«…δεν επαρκεί για την κατασκευή του παραπάνω έργου, λόγω πρόσθετων όρων εφαρμογής που ετέθησαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) του Υπουργείου Πολιτισμού….», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, την διαπίστωση αυτή, την μεταφέρει προς τον ΕΣΔΑ η ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» με το υπ. αρ. 24/5-4-2010 έγγραφό της.
Tο ερώτημα που ευθέως τίθεται :   είναι δυνατόν  το Κ.Α.Σ. να εγκρίνει την μελέτη εφαρμογής του έργου,  όταν οι ίδιοι οι μελετητές ρητά δηλώνουν, ότι είναι αδύνατον να εκπληρωθούν οι όροι που το Κ.Α.Σ έθεσε , εάν προηγουμένως δεν αυξηθεί το εμβαδόν του γηπέδου κατά 32.175,06 m2, δηλαδή να εγκρίνει μια μελέτη σε ξένο οικόπεδο !
         Μετατοπίζοντας ουσιαστικά την ευθύνη από πιθανή αστοχία του έργου στην πλευρά του Δημοσίου, (το έργο δημοπρατήθηκε το 2007, ενώ οι πρόσθετοι  όροι του Κ.Α.Σ. ετέθησαν το 2009), και ότι απορρέει ως ρήτρα από την ήδη υπογραφείσα «λεόντεια» σύμβαση, η υποθαλάσσια της Θεσσαλονίκης πληρώθηκε πανάκριβα από τους Έλληνες πολίτες στον ανάδοχο, ενώ το έργο ματαιώθηκε οριστικά.
           Οι τρείς επίμαχοι πρόσθετοι όροι του Κ.Α.Σ. (απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ1/4755/252/19-1-2009), που αφορούν στον περιορισμό της οπτικής ρύπανσης, και τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» με το υπ. αρ. 24/5-4-2010 έγγραφό της, είναι οι παρακάτω :
 «….. 1.    Βύθιση και ανέγερση σε ισοϋψή  151.      ………
         4.    Θα πραγματοποιηθεί περιμετρική δενδροφύτευση ικανού ύψους.       ………
         8.   Θα δημιουργηθεί δεντροφυτεμένο ανάχωμα στην ΒΔ πλευρά του χώρου, μεταξύ των δύο υφιστάμενων εξαρμάτων και έως του ύψους αυτών, καθώς και θα εξεταστεί η δυνατότητα ανύψωσης των υφιστάμενων εξαρμάτων και του νέου αναχώματος. ………»
              Επισημαίνεται ότι, οι δύο από τους παραπάνω όρους υπ΄άρ. 1 & 4 είχαν προβλεφθεί ήδη από την Κ.Υ.Α. 11079/12.10.2005, γεγονός το οποίο η ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» όφειλε να γνωρίζει, χαρακτηριστικά αναφέρεται :
            Σελ.10, παρ.9 ..….« Να εξασφαλισθεί η ελάχιστη οπτική ρύπανση και αλλοίωση του ανάγλυφου και του περιβάλλοντος από την κατασκευή των εσωτερικών έργων οδοποιίας και να γίνει διαμόρφωση και προσαρμογή τους στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής με κατάλληλες κλίσεις και στρογγυλεύσεις των πρανών των ορυγμάτων και επιχωμάτων, ώστε να γίνει δυνατή η αποκατάσταση τους με φυτεύσεις.»…..
Σελ.10, παρ.11 …. «Να εξετασθεί η δυνατότητα περεταίρω εκβάθυνσης του προτεινόμενου χώρου (ορύγματος αργιλοληψίας),ώστε να μην είναι ορατές οι κτιριακές εγκαταστάσεις του έργου σύμφωνα με την σχετική απόφαση του ΥΠΠΟ.(σχετ.47.)»……
                  Σελ.10, παρ.15 ….. «Για λόγους οπτικής απομόνωσης των εγκαταστάσεων να διαμορφωθεί περιφερειακή ζώνη πλάτους 10μ. μέρος της οποίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως περιμετρική οδοποιία των εγκαταστάσεων του έργου. Στο εσωτερικό να γίνουν φυτεύσεις για τη δημιουργία πράσινης ζώνης.»…….
          Όσον αφορά στον υπ΄αρ. 8 όρο, αυτός δεν περιορίζει καθόλου την δυνατότητα δόμησης του γηπέδου, αφού και τα δύο εδαφικά εξάρματα βρίσκονται   εκτός του παραχωρηθέντος  γηπέδου εμβαδού 49.849,94τ.μ., κατά συνέπεια δεν επηρεάζεται ούτε περιορίζεται η εκμετάλλευση του, ενώ αντίθετα με όσα προβλέπονται στον παραπάνω όρο,  στην μελέτη εφαρμογής το Δυτικό έξαρμα εξαφανίζεται βυθιζόμενο στην ισοϋψή 151 από την 158,50 ισοϋψή που ανέρχονταν στη φυσική του μορφή, και μάλιστα προτείνεται από την μελέτη η δόμηση του, παρότι  βρίσκεται έκτος   ορίων  του γηπέδου που παραχωρήθηκε στον ΕΣΔΑ.

Περεταίρω, στην ήδη υπογραφείσα σύμβαση του έργου από το Μάρτιο του 2010, υπάρχει σαφέστατη πρόβλεψη στο Άρθρο 7. «Γνώση Συνθηκών» όπου η Παραχωρησιούχος «ΗΛΕΚΤΩΡ»  δηλώνει  :
……..«  7.1.            Ο Παραχωρησιούχος δηλώνει και αναγνωρίζει ότι έχει ήδη διερευνήσει, έχει λάβει υπόψη του, έχει πλήρως κατανοήσει και δεσμεύεται ως προς τους κινδύνους που σχετίζονται με:
Ι. α) την φύση των εν γένει περιβαλλοντικών, κλιματολογικών, ανεμολογικών, γεωφυσικών, τεκτονικών και γενικών συνθηκών, οι οποίες επικρατούν στους χώρους κατασκευής του Έργου, β) τη μορφολογία των εν λόγω χώρων, γ) τη φύση του εδάφους-υπεδάφους, δ) τη φύση, τη διαθεσιμότητα και τις ποσότητες των υλικών, που θα απαιτηθούν για την κατασκευή, ε) τη διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού,
ΙΙ. α) το βαθμό επάρκειας των μέσων και των δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από τους χώρους κατασκευής του Έργου, β) την ύπαρξη εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας στους χώρους κατασκευής του Έργου ή κοντά σ’ αυτούς, γ) την καταλληλότητα και επάρκεια των χώρων κατασκευής του Έργου, δ) τις συνθήκες κυκλοφορίας, που επικρατούν στην περιοχή, και, γενικότερα, όλους τους λοιπούς κινδύνους και τα λοιπά ενδεχόμενα που μπορεί να επηρεάσουν ή να θίξουν τον Παραχωρησιούχο και τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του ως προς τη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη θέση σε λειτουργία, την ολοκλήρωση, την συντήρηση και τη λειτουργία του Έργου,»…………….
           Επί πλέον, στην απόφαση του ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/94610/5322 της 17-12-2004 που εγκρίνεται η χωροθέτηση της Μ.Ε.Α. –Χ.Υ.Τ.Υ. στα πλαίσια της Μ.Π.Ε. (σχετ.47της Κ.Υ.Α. 11079/12.10.2005), ρητά αναφέρεται:  …… «Επιπλέον θα εξετασθεί η δυνατότητα περαιτέρω εκβάθυνσης του ορύγματος αργιλοληψίας κατά 1-2μ, ώστε να μην είναι ορατές οι κτιριακές εγκαταστάσεις του έργου, καθώς και θα γίνει η δενδροφύτευση του χώρο, σύμφωνα με την προμελέτη.»……..
             Με τον όρο αυτό που ετέθη από το Κ.Α.Σ., ήδη από το 2004, γίνεται σαφές, ότι από την ισοϋψή 151 που είναι το χαμηλότερο υψόμετρο του «ορύγματος αργιλοληψίας», προτείνεται προς διερεύνηση η δυνατότητα  «περαιτέρω εκβάθυνσης του ορύγματος αργιλοληψίας κατά 1-2μ», κατά συνέπεια είναι απαράδεκτος ο ισχυρισμός που προβάλλει  η «ΗΛΕΚΤΩΡ», ότι ο χώρος «…δεν επαρκεί για την κατασκευή του παραπάνω έργου, λόγω πρόσθετων όρων εφαρμογής που ετέθησαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) του Υπουργείου Πολιτισμού….». 

          Ο πραγματικός λόγος που ζητά η «ΗΛΕΚΤΩΡ» την παραχώρηση της επί πλέον Δασικής έκτασης εμβαδού 32.175,06 m2 είναι το γεγονός, ότι το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του παραχωρηθέντος γηπέδου περιορίζεται σε 10% και δεν επαρκεί για την υλοποίηση της Μονάδας.

                Με την με αρ. πρωτ. 3480 /8-7-2009 απόφαση του Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας παραχωρείται κατά χρήση, μέρος από το διακατεχόμενο δάσος της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου εμβαδού  49.849,94 τ.μ, με την ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι παραχώρησης που μεταξύ άλλων τίθεται και ο παρακάτω περιορισμός :
           …….« δ)  Η τοποθέτηση των εγκαταστάσεων να γίνει κατά το δυνατόν σε ακάλυπτους χώρους και σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10 % της παραχωρούμενης έκτασης. »………
           Κατά συνέπεια η κάλυψη του γηπέδου δεν μπορεί να ξεπερνά τα 4.989,99 τ.μ., από τα σχέδια που έχουμε στην διάθεσή μας και είναι αυτά που αναρτήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση, προκύπτει προτεινόμενη κάλυψη του γηπέδου μεγαλύτερη των 7.000 τ.μ., η οποία ξεπερνά κατά πολύ το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό (10% x 49.849,94 τμ.= 4.989,99 τ.μ.), γεγονός το οποίο η ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» δεν αναφέρει στο υπ. αρ. 24/5-4-2010 έγγραφό της προς τον ΕΣΔΑ στην αιτιολόγηση για την επί πλέον παραχώρηση των 32.175,06 τ.μ., παρά μόνο  προβάλλει   τους όρους που ετέθησαν από το ΥΠΠΟΤ  !!
              Στο υπ.αρ.1470/8-9-20010 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ημαθίας αναφέρεται:
              «….Η ανωτέρω έκταση αποτελεί μέρος συνολικής έκτασης 82.025 τ.μ. του       διακατεχόμενου δάσους Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου και είναι συνέχεια έκτασης των 49.849,94τ.μ., την οποία και περικλείει, που παραχωρήθηκε κατά χρήση με την αριθμ. 3480/8-7-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων….»
            Στον Ν.1734/26-10-1987 αρθρ.13 παρ.Β3 προβλέπεται :   « Η παραχώρηση και η αλλαγή χρήσης των παρ.1 και 2Β γίνεται με απόφαση  νομάρχη, αν πρόκειται για έκταση μέχρι 10 στρέμματα, του Υπουργού Γεωργίας μέχρι 50 στρέμματα και του Υπουργικού Συμβουλίου, αν πρόκειται για μεγαλύτερες εκτάσεις, ύστερα από εισήγηση της διεύθυνσης Δασών και  γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου….»
            Κατά συνέπεια, εφόσον πρόκειται για έκταση μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων (συνολικά 82.025 τ.μ.),  απαιτείται έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου – πλέον, και φυσικά απαιτείται η συγκατάθεση της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου, μέχρι σήμερα τίποτε από τα παραπάνω δεν έχει υλοποιηθεί.
              Με την ΚΥΑ του 2005 εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι ( μετά από   έγκριση και του ΥΠΠΟ) με τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου εμβαδού 49.849,94τ.μ, οι οποίοι λήγουν στις 30/12/2010, στη συνέχεια συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και ακολούθησε  η δημοπράτηση, από την οποία προέκυψε μία και μοναδική οικονομική προσφορά αυτή της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» και ακολούθησε η σύναψη της σύμβασης. Με την σύναψη  σύμβασης δεσμεύονται και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη από τα όσα προβλέπονται στην Διακήρυξη του έργου και φυσικά από την οικονομική και τεχνική προσφορά, κατά συνέπεια οποιαδήποτε μεταβολή  αποτελεί ουσιαστικό λόγο καταγγελίας  της σύμβασης.
              Είναι αυτονόητο και επιβάλλεται από την νομοθεσία, ότι εφόσον τεθεί θέμα  ανανέωσης ως προς τον χρόνο ισχύος της ΚΥΑ του 2005, να ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω.


Γ.     Σχετικά με την παύση λειτουργίας του υφιστάμενου ΧΑΔΑ δίπλα στον ποταμό Αλιάκμονα και στα όρια του Δ. Βεργίνας.
         
         Με έγγραφο του   ΥΠΕΚΑ   και του   ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ. &  ΗΛ.ΔΙΑΚ/ΣΗΣ 
με αρ. πρωτ. 1494/19-04-2010 προς τις Περιφέρειες της χώρας ζητούν :
        « Από τις 16 Ιουλίου 2010, σας παρακαλούμε να εξασφαλίσετε ότι όλοι οι ενεργοί και ανενεργοί ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια σας έχουν κλείσει και αποκατασταθεί  ή  βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης».
          Και καταλήγει :  « Η μη συμμόρφωση με την καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ θα επιφέρει σημαντικά πρόστιμα στη χώρα, πολλαπλάσια του συνολικού κόστους υλοποίησης των έργων…..»
            Με έγγραφό του ο ΕΣΔΑ με αρ.πρωτ. 367/9-6-2010 ζητά από τον Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης την διάθεση των αστικών απορριμμάτων του Ν. Ημαθίας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης  Θεσσαλονίκης.
           Με έγγραφό του  με αρ.πρωτ.2097/6-7-2010, ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης αποδέχεται την διάθεση των αστικών αποβλήτων του Ν. Ημαθίας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης και με προβλεπόμενο κόστος 30 € ανά τόνο ( όσο περίπου και τα μέλη του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης) πλέον του κόστους μεταφοράς.
Συνεπώς,  υλοποιείται  άμεσα και αξιόπιστα, και  ανεξάρτητα από όποιες καθυστερήσεις,  ο παρακάτω όρος που ετέθη από το ΥΠΠΟ:
        « 9.   Θα παύσει η λειτουργία του υφιστάμενου Χ.Α.Δ.Α. δίπλα στον ποταμό Αλιάκμονα, στα διοικητικά όρια του Δήμου Βεργίνας και θα αποκατασταθεί το εκεί περιβάλλον, παράλληλα με την ενδεχόμενη λειτουργία του Χ. Υ. Τ. Υ. στην «Θέση 12»,
ώστε να εκλείψει πάραυτα η ασχήμια που μας εκθέτει διεθνώς στην κοίτη του Αλιάκμονα και στην πύλη της Βεργίνας, που με τόση εμμονή και υποκρισία προέβαλαν ως επιχείρημα οι υποστηρικτές της «θέσης 12», θέτοντας επί σειρά ετών το ψευτοδίλημμα :
ΜΕΑ – ΧΥΤΥ στην  «θέση 12»    ή   διαιώνιση της αθλιότητας  του ΧΑΔΑ.
        

 Μετά τα όσα παραπάνω αναλυτικά  σας εξέθεσα, ζητώ από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., αφού μελετήσει όλα τα στοιχεία που αφορούν στις συγκεκριμένες  πράξεις ή παραλήψεις της Διοίκησης,ήτοι:
                 Α.  Έγκριση μελέτης εφαρμογής από το Κ.Α.Σ. του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 25 ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ»,  
                  Β.   Αίτημα του ΕΣΔΑ-ΟΤΑ Ν. Ημαθίας  προς το Δασαρχείο Βέροιας για παραχώρηση επί πλέον δασικής έκτασης 32.175,06 m2, καθώς και να διερευνηθεί η νομιμότητα της αρχικά παραχωρηθείσας δασικής έκτασης (πράξης χαρακτηρισμού) των 49.849,94 m2 για την συγκεκριμένη χρήση.
                   Γ.  Παύση λειτουργίας του υφιστάμενου ΧΑΔΑ δίπλα στον ποταμό Αλιάκμονα και στα όρια του Δ. Βεργίνας,
 να αποφανθεί επί της νομιμότητας των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης , ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αναλογούν.

                                                                                   Με τιμή
                                                                      Ουρσουζίδης Ν. Γεώργιος

ΣΥΝΗΜΕΝΑ :
1.      ΑΠΟΦΑΣΗ 10118-5- 2006 ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΒΤΗΣΕΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
2.      ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ  ΔΑΣΑΡΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ              (Αρ. Πρωτ:     675/  3-3-2006)  
3.      ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ                                              (Αρ. Πρωτ:    764/ 15-4-2009)
4.      Ν.Α.Η.                                                                                          (Αρ. Πρωτ:  19062/ 6-8-2007)
5.      Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                        (Αρ. Πρωτ:  1506/ 27-3-2009)
6.      Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                        (Αρ. Πρωτ:    2531/ 9-7-2003)
7.      ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                              (Αρ. Πρωτ:  3673/ 1-10-2007)
8.      ΥΠΠΟ                                                                            (Αρ. Πρωτ: Φ17/4755/252 / 19-1-2009)
9.      ΥΠΠΟ                                                                    (Αρ. Πρωτ: Φ17/118530/5697 / 13-12-2007)
10.  ΙΖ΄ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ&ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ     (Αρ. Πρωτ:  6203/ 26-10-2010)
11.  Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                          (Αρ. Πρωτ:  2614/ 9-9-2010)
12.  ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                (Αρ. Πρωτ:  2324/ 3-9-2010)
13.  ΕΣΔΑ-ΟΤΑ   Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ                                                          (Αρ. Πρωτ:  475/ 10-8-2010)
14.  ΕΚΘΕΣΗ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠEΡΙBAΛΛONΤOΣ ΓΙΑ     ΤΗΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΑΛΛΑΓΗ  ΧΡΗΣΗΣ  ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 13 παρ.3 ΤΟΥ N.1734/87 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
15.  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΕΛΙΔΩΝ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΑ ΤΟΥ 2005
16.  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.  Ν. ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ                                        (Αρ. Πρωτ: 2097/ 6-7-2010)
17.  TEE/TKM                                                                                      (Αρ. Πρωτ: 8201/ 20-12-2010)
18.  ΙΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΝΗ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΡΑΞΙΣ 3/28-7-2009
19.  ΙΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΝΗ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ                   24-7-2009
20.  Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Κ.Μ.                                                               (Αρ. Πρωτ:  3679/ 27-12-2010)
21.  Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Κ.Μ.                                                               (Αρ. Πρωτ:   3480/ 19- 5-2009)
22.   ΕΣΔΑ-ΟΤΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ                                                          (Αρ. Πρωτ:    286/ 17- 5-2007)
23.  ΙΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΝΗ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ Μ.Τ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  (Αρ. Πρωτ:    14/ 9- 7-2007)
24.  ΙΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΝΗ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ Μ.Τ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ   (Αρ. Πρωτ: 15/ 10- 7-2007)
25.    ΕΣΔΑ-ΟΤΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ                                                          (Αρ. Πρωτ:   408/ 31- 7-2007)
26.    ΙΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΝΗ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ Μ.Τ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ   (Αρ. Πρωτ: 18/ 3- 8-2007)
27.   ΙΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΝΗ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ Μ.Τ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  (Αρ. Πρωτ: 29/ 14- 9-2007)
          Δεν υπάρχουν σχόλια: