Τετάρτη, Μαΐου 6

Το ΕΚ υπερασπίστηκε σήμερα στην Ολομέλεια το αναφαίρετο δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών για ελευθερία ενημέρωσης και έκφρασης στο διαδίκτυο

Στρασβούργο, 6 Mαίου 2009

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ψηφοφορίας, στην Ολομέλεια του ΕΚ του λεγόμενου "Τηλεπικοινωνιακού Πακέτου", οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος ένωσαν την φωνή τους με τους πολίτες και απαίτησαν μια πιο ολοκληρωμένη προστασία για τους ευρωπαίους χρήστες του διαδικτύου.

Το ΕΚ αντιτάχθηκε στην πρόθεση του Συμβουλίου να εισαγάγει στην Έκθεση της Γαλλίδας Σοσιαλίστριας Catherine Trautmann (αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών) μια τροπολογία, η οποία άνοιγε την πόρτα στην επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η Οδηγία για το "Τηλεπικοινωνιακό Πακέτο" εντάσσεται σ΄ ένα ευρύτερο πακέτο νομοθετικών προτάσεων που έχουν ως στόχο την αναμόρφωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, υπερψηφίστηκε (υπέρ: 407, κατά: 57 και αποχές: 171) η κρίσιμη τροπολογία, που είχε αρχικά κατατεθεί από τον Γάλλο Σοσιαλιστή Guy Bono και σχετίζεται με την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η εν λόγω τροπολογία, η οποία αποτέλεσε βασικό σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των συντηρητικών κυβερνήσεων της ΕΕ, κάνει αναφορά στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελευθερία της έκφρασης και της ενημέρωσης και ζητά να μην επιβάλλεται κανένας περιορισμός επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των τελικών χρηστών του διαδικτύου, εκτός από περιπτώσεις όπου απειλείται η ασφάλεια των πολιτών .

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κυρία Ά. Ποδηματά δήλωσε σχετικά: "Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας είναι μια νίκη για τους ευρωπαίους πολίτες και χρήστες του διαδικτύου, διότι υποστηρίζει την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς αυθαίρετους περιορισμούς, απαγορεύσεις ή άλλους όρους στην πρόσβαση σε ιστοσελίδες και υπηρεσίες. Η προσπάθεια κάποιων κυβερνήσεων να επιβάλλουν -με διάφορες προφάσεις- και στο διαδίκτυο διατάξεις που περιορίζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, απέτυχαν. Υπερψηφίσαμε την προστασία του δικαιώματός στην ελεύθερη έκφραση, κοινωνική, πολιτική και οικονομική δράση στο διαδίκτυο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε ένα μήνυμα ότι, όταν ο συσχετισμός δυνάμεων το επιτρέπει, παραμένει ο θεματοφύλακας της δημοκρατίας στην Ευρώπη"

Δεν υπάρχουν σχόλια: