Δευτέρα, Νοεμβρίου 22

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ


ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΜΕ ΑΥΤ/ΤΑ
ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΑ

ΣΥΝ

ΠΑΘΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ ΑΥΤ/ΤΑ
ΑΠΟ ΔΙΚΥΚΛΑ

ΣΥΝ

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ

-
-
-
ΝΕΚΡΟΙ
-
-
-
ΣΟΒΑΡΑ
-
-
-
ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜ
-
-
-
ΕΛΑΦΡΑ
3
1
3
ΕΛΑΦΡΑ ΤΡΑΥΜ
3
1
4
ΣΥΝΟΛΟ
3
1
3
ΣΥΝΟΛΟ
3
1
4


                 Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ     Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν
1. ΜΕΘΗ

Συνεργεία
17
Ελεγχθέντα άτομα
349
Βεβαιωθείσες παραβάσεις
            6
Αυτόφωρα
-
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Συνεργεία
8
Βεβαιωθείσες παραβάσεις
24
Αυτόφωρα
-


                 Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ     Δ Ι Κ Υ Κ Λ Ω Ν
1. Αριθμός ελεγχθέντων δικύκλων
93
2. Βεβαιωθείσες παραβάσεις
15
α) Μη χρήση προστατευτικού κράνους
2
β) Επικίνδυνη οδήγηση
-
γ) Μέθη
2
δ) Στέρηση άδειας οδήγησης
1
ε) Στέρηση άδειας κυκλοφορίας
-
στ) Στέρηση ασφαλιστηρίου
2
ζ) Θόρυβοι
1
η) Λοιπές παραβάσεις
7Δεν υπάρχουν σχόλια: