Δευτέρα, Νοεμβρίου 15

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ


ΤΗΣ  ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  ΑΠΟ 08-11-2010  ΜΕΧΡΙ 14-11-2010
  
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΜΕ ΑΥΤ/ΤΑ
ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΑ

ΣΥΝ

ΠΑΘΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ ΑΥΤ/ΤΑ
ΑΠΟ ΔΙΚΥΚΛΑ

ΣΥΝ

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ

-
-
-
ΝΕΚΡΟΙ
-
-
-
ΣΟΒΑΡΑ
-
-
-
ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜ
-
-
-
ΕΛΑΦΡΑ
2
-
2
ΕΛΑΦΡΑ ΤΡΑΥΜ
3
-
3
ΣΥΝΟΛΟ
2
-
2
ΣΥΝΟΛΟ
3
-
3

                 Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ     Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν
1. ΜΕΘΗ

Συνεργεία
26
Ελεγχθέντα άτομα
695
Βεβαιωθείσες παραβάσεις
            6
Αυτόφωρα
1
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Συνεργεία
16
Βεβαιωθείσες παραβάσεις
87
Αυτόφωρα
-


                 Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ     Δ Ι Κ Υ Κ Λ Ω Ν
1. Αριθμός ελεγχθέντων δικύκλων
129
2. Βεβαιωθείσες παραβάσεις
21
α) Μη χρήση προστατευτικού κράνους
5
β) Επικίνδυνη οδήγηση
-
γ) Μέθη
1
δ) Στέρηση άδειας οδήγησης
5
ε) Στέρηση άδειας κυκλοφορίας
-
στ) Στέρηση ασφαλιστηρίου
1
ζ) Θόρυβοι
-
η) Λοιπές παραβάσεις
9
Δεν υπάρχουν σχόλια: