Σάββατο, Δεκεμβρίου 19

Περιφερειακοί ρ/σ: «Οχι στην κατάργηση του κριτηρίου της παλαιότητας»


Τη διαφωνία τους με την πρόταση του ΕΣΡ να μην περιληφθεί στα κριτήρια των αδειοδοτήσεων των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών το κριτήριο της παλαιότητας, εξέφρασαν με κοινή τους ανακοίνωση τρεις Ενώσεις ραδιοσταθμών (και συγκεκριμένα η Διαρκής Επιτροπή Ραδιοσταθμών Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Ραδιοσταθμών Νομού Λάρισας και η Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοσταθμών Νομού Ευβοίας), οι οποίες παράλληλα ζητούν την επανεξέταση όλων των βεβαιώσεων νομίμου λειτουργίας.

Πρόκειται για κίνηση η οποία είναι σε απόλυτη συμφωνία με τη θέση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοσταθμών Αττικής ΕΙΙΡΑ, η οποία επίσης πριν από λίγο καιρό εξέφρασε τη διαφωνία της με την κατάργηση του συγκεκριμένου κριτηρίου, την οποία ζητεί η ανεξάρτητη αρχή στο κείμενο των προτάσεων που θα υποβάλει στη νέα κυβέρνηση, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις όποιες αλλαγές αυτή κρίνει απαραίτητες, εν όψει αδειοδοτήσεων.

Ειδικότερα στη διαμαρτυρία των τριών Ενώσεων της περιφέρειας, τονίζεται ότι είναι αντίθετες σε οποιαδήποτε ενέργεια τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου με σκοπό της αφαίρεση του κριτηρίου παλαιότητας για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Δεν πρόκειται για απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης, επισημαίνεται χαρακτηριστικά, «παρά για άνευ όρων παράδοσης των ραδιοφωνικών αδειών σε δήθεν ισχυρούς οικονομικά ομίλους για τα δεδομένα της Ελληνικής Περιφέρειας και η όποια αδειοδότηση θα βασίζεται πλέον σε μία έκθεση ιδεών περί βιωσιμότητας σε συνδυασμό με οικονομικά στοιχεία τα οποία κυρίως θα προέρχονται από άσχετες με το χώρο μας, δραστηριότητες».

Ειδικότερα τονίζεται ότι η παλαιότητα δεν είναι απλά μία δέσμευση για τη διαδικασία αλλά αδιάβλητο και καθαρά αντικειμενικό κριτήριο το οποίο όχι μόνο μπορεί να αποδείξει την απαιτούμενη εμπειρία και σειρά επενδύσεων αλλά αποτελεί για όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο, απόδειξη ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους είναι αφιερωμένο στο ραδιόφωνο, έχουν καταφέρει να επιβιώσουν κάτω από φοβερά δύσκολες συνθήκες και εκτός αυτού έχουν αποδώσει σημαντικά ποσά άμεσων και έμμεσων φόρων στην πολιτεία για όλα αυτά τα έτη της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι και οι Ενώσεις της περιφέρειας, όπως και η Ένωση της Αττικής, ζητούν αυστηρότερο έλεγχο από το ΕΣΡ, προκειμένου να μην υπάρξουν λάθη κατά την εφαρμογή του κριτηρίου. Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι «η χρήση του κριτηρίου αυτού πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από αυστηρό έλεγχο των φορολογικών στοιχείων από τα οποία θα προκύπτει η αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης και η απόλυτη συνέχεια των οφειλών και κάθε είδους υποχρεώσεων προς την πολιτεία (φορολογικών, ασφαλιστικών, εργασιακών σχέσεων κ.λπ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια: