Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 3

Εγκύκλιος ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των υποψηφίων στις εκλογές


Εγκύκλιο προς τις Οργανώσεις του Κινήματος για τις διαδικασίες ανάδειξης των υποψηφίων στις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου απέστειλε ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Ραγκούσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου:

«Θέμα: Διαδικασίες Ανάδειξης Υποψηφίων στις Βουλευτικές Εκλογές
Αγαπητές συντρόφισσες και αγαπητοί σύντροφοι,

Προχωρούμε τις διαδικασίες ανάδειξης των υποψηφίων μας για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Θα δώσουμε όλοι μαζί νικηφόρα τη μάχη σε μια κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση που θα καθορίσει το μέλλον της πατρίδας μας και του λαού μας.

Οι διαδικασίες ανάδειξης των υποψηφίων μας είναι αποφασιστική, αφού οι υποψήφιοί μας στις βουλευτικές εκλογές είναι και εκείνοι, που με την αξιοπιστία της δημόσιας παρουσίας τους και την εμβέλειά τους στην κοινωνία, θα κάνουν το πολιτικό μας όραμα και σχέδιο υπόθεση του Ελληνικού Λαού.

Αυτονόητη απόφασή μας είναι να προχωρήσουμε στη συγκρότηση ισχυρών συνδυασμών νίκης σε κάθε νομό διασφαλίζοντας διαδικασίες αξιοκρατικής επιλογής.

Απευθυνόμαστε στα μέλη και στους φίλους του ΠΑΣΟΚ, καθώς και σε όλους τους πολίτες, που θέλουν να είναι υποψήφιοι ή να προτείνουν άλλη υποψηφιότητα. Να πάρουν μέρος στις διαδικασίες αυτές με τη βεβαιότητα ότι στο ΠΑΣΟΚ είμαστε αποφασισμένοι να αναδείξουμε τους καλύτερους. Να συνδυάσουμε το αίτημα για ανανέωση με την αναγνώριση της προσφοράς.

Η ανάδειξη των υποψηφίων μας στις βουλευτικές εκλογές θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία κατ΄ εφαρμογή του Καταστατικού μας και των διατάξεων του σχετικού Κανονισμού, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας και Διαφάνειας.

Άρθρο 1. Κατάθεση υποψηφιοτήτων

1. Τα Μέλη και οι Φίλοι του Κινήματος αλλά και κάθε πολίτης που θέλουν να είναι υποψήφιοι καταθέτουν από την Πέμπτη 3 Σεπτέμβρη 2009 έως και το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη 2009, την υποψηφιότητά τους μέσω Διαδικτύου στη Γραμματεία της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων με κοινοποίηση στην Γραμματεία της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής.

2. Με τον ίδιο τρόπο, τα Μέλη και οι Φίλοι υποβάλλουν προτάσεις για υποψηφιότητες, τρίτων με σχετική υποστηρικτική επιχειρηματολογία.

- Στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ αναρτήθηκαν ήδη σχετικές φόρμες.

3. Οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων, πρέπει να γίνουν γνωστές σ’ όλα τα μέλη και τους φίλους του Κινήματος αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Πρέπει γι’ αυτό, εκτός της κεντρικής προβολής της διαδικασίας, να δημοσιοποιηθούν άμεσα με όλους τους πρόσφορους τρόπους στα τοπικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, αλλά και στις ιστοσελίδες των Οργανώσεων του Κινήματος.

Άρθρο 2. Νομαρχιακές Επιτροπές

1. Οι Νομαρχιακές Επιτροπές συνέρχονται, την Κυριακή 6 Σεπτέμβρη, σε ειδική συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής που προέρχονται από το Νομό. Στη συζήτηση λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις όλων των μελών της, καθώς και όσες προτάσεις τους έχουν αποσταλεί ή έχουν συμπεριληφθεί στο δημόσιο διάλογο (γνωστοποιημένες προτάσεις και αυτοπροτάσεις).

2. Η Νομαρχιακή Επιτροπή αποστέλλει στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων έως την Κυριακή 6 Σεπτέμβρη στις 24:00, την πρότασή της, στην οποία ενσωματώνει όλα τα ονόματα που προτάθηκαν και συζητήθηκαν αλφαβητικά, με βιογραφικό και υποστηρικτική επιχειρηματολογία χωρίς ψηφοφορία για κατάταξη ή σειρά. Στη διαδικασία δεν περιλαμβάνονται σύμφωνα με το καταστατικό οι βουλευτές.

Άρθρο 3. Κριτήρια Ανάδειξης

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 16 του Καταστατικού και το άρθρο 5 παρ. 3 και 6 του Κώδικα Δεοντολογίας και Διαφάνειας, στο πλαίσιο των αρχών, των αξιών και των στόχων του Κινήματος ,αξιολογούνται τα παρακάτω κριτήρια:

- το ήθος, η εγνωσμένη ικανότητα, κοινωνική αποδοχή και καταξίωση

- η επιλογή νέων προσώπων με κύρος, που σηματοδοτούν με την παρουσία τους την ανανέωση και την προοπτική

- η προγραμματική τοποθέτηση των υποψηφίων με καινοτόμες, προοδευτικές προτάσεις και η δυνατότητά τους να υπηρετήσουν το νέο όραμα και σχέδιο του ΠΑΣΟΚ.

- η δυνατότητα των υποψηφίων να εμπνέουν ευρύτερες συναινέσεις και δημοκρατικές συνεργασίες με πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, με κινήσεις και φορείς, για την συγκρότηση πολυσυλλεκτικών, αντιπροσωπευτικών συνδυασμών

- η προσφορά σε θεσμούς και μαζικούς χώρους που ενισχύουν τη διεισδυτικότητά τους καθώς η επάρκεια, η ειδική ικανότητα και η γνώση για την ανάληψη μιας θέσης ευθύνης

- η εκφρασμένη λαϊκή ετυμηγορία κατά το παρελθόν

Άρθρο 4. Επιτροπή Διαφάνειας

1. Όσοι υποβάλλουν υποψηφιότητα στη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων ενημερώνουν σχετικά για τυχόν θέματα δεοντολογίας την Επιτροπή Διαφάνειας την οποία συγκροτούν ο Γραμματέας του Ε.Σ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής Καταστατικού και Πιστοποίησης, και ο Συνήγορος του Μέλους και του Φίλου.

2. Στην παραπάνω ενημέρωση, της οποίας διασφαλίζεται ο απόρρητος χαρακτήρας, περιλαμβάνονται τυχόν εκκρεμότητες ενώπιον της δικαιοσύνης, της διοίκησης και ανεξάρτητων αρχών ή επαγγελματικών πειθαρχικών οργάνων.

3. Κάθε υποψήφιος καταθέτει στην Επιτροπή Διαφάνειας δήλωση “πόθεν έσχες” κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας και Διαφάνειας.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς,

Ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου

Γιάννης Ραγκούσης»

Δεν υπάρχουν σχόλια: