Τρίτη, Ιουλίου 21

Με ξένα κόλυβα...... Ταχματζίδης Δημήτρης Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Βέροιας


Η απλοχεριά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (πριν χαρακτηρίσει ως υποκινούμενους τους αγρότες) να δώσει 3-4 λεπτά επιπλέον στους αγρότες από τους πόρους του Λ.Α.Ε.Κ., φανερώνει για πολλοστή φορά ότι η κυβέρνηση μη μπορώντας να εξασφαλίσει ένα στοιχειώδες εισόδημα στον αγρότη, αυθαίρετα και προκλητικά ανακοινώνει απόφαση υφαρπαγής των αποθεματικών του Λ.Α.Ε.Κ.

Μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες έμπρακτης κοινωνικής ευθύνης εργοδοτών και εργαζομένων στη χώρα μας, η ευρωπαϊκή και διεθνή απήχηση, είναι η δημιουργία και η εξέλιξη του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση των Εργαζομένων (Λ.Α.Ε.Κ.) με εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.). Εργαζόμενοι και εργοδότες στο πλαίσιο της συλλογικής αυτονομίας θεσμοθέτησαν ειδική εισφορά εργοδοτών και εργαζομένων για τη χρηματοδότηση δράσεων, των οποίων το σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση, έχουν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι εργοδοτών & εργαζομένων με την εννιαμελή Επιτροπή Διαχείρισης που διοικεί τον Λ.Α.Ε.Κ.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ., λόγω έλλειψης σχετικής υποδομής, συμφωνήθηκε να επικουρείται σε λειτουργικό διαχειριστικό επίπεδο από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. έναντι αμοιβής που ανέρχεται στο 10% των συνολικών εσόδων του Λ.Α.Ε.Κ.

Με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) 2002 -2003, τα συμβαλλόμενα μέρη κατάρτησαν από κοινού σχέδιο νόμου, για τη μετατροπή του Λ.Α.Ε.Κ. σε Ν.Π.Ι.Δ. στο πλαίσιο του κοινού στόχου τους να επιδιώκεται η ενσωμάτωση των μεταξύ τους συμφωνιών στην εσωτερική νομοθεσία, πρακτική που προωθείται σε όλη την Ε.Ε.

Με τη συμφωνία αυτή – που έκτοτε επαναλαμβάνεται σε όλες τις επόμενες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.- εργαζόμενοι και εργοδότες αποβλέπουν να αποκτήσει ο Λ.Α.Ε.Κ. αυτονομία από τον Ο.Α.Ε.Δ., ευελιξία και αποτελεσματικότητα για την υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του, και κυρίως για την ΑΠΟΤΡΟΠΗ εκμετάλλευσης των πόρων του για την εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων και ρουσφετολογικών πρακτικών, στις οποίες γενικά ρέπει η κρατική εξουσία ΑΤΥΧΩΣ για το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου.

Η κυβέρνηση λοιπόν, αντί να νομοθετήσει την κοινωνική συμφωνία για αυτονόμηση του Λ.Α.Ε.Κ. , τηρεί ένοχη σιωπή και ασκεί δικές της πολιτικές, στέλνοντας τον λογαριασμό στο Λ.Α.Ε.Κ. , όπως κάνει ο κ. Χατζηγάκης, και μάλιστα χωρίς να τηρεί και τα προσχήματα, π.χ. συνεδρίαση της Δ/κης Επιτροπής Λ.Α.Ε.Κ.

Συστηματικά λοιπόν ο Λ.Α.Ε.Κ. επιφορτίζεται με αποφάσεις που του στερούν τη δυνατότητα σχεδιασμού και χρηματοδότησης των δικών του δράσεων, για προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους οι εργαζόμενοι και εργοδότες, θεσμοθέτησαν.

Η κοροϊδία λοιπόν, έχει και κάποια όρια, γιατί, αν θέλει η κυβέρνηση να φανεί γενναιόδωρη προς τους αγρότες, ας το πράξει μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αν έχει την πολιτική βούληση μπορεί να ανακοινώσει «πακέτο» σωτηρίας τύπου 28 δις ευρώ, για να στηρίξει τους αγρότες έμπρακτα και ας αφήσει τα χρήματα του Λ.Α.Ε.Κ. να πάνε για τον σκοπό που δημιουργήθηκε.

Γι αυτό, πρέπει άμεσα:

1.να προωθηθεί στη Βουλή προς ψήφιση το κοινό σχέδιο νόμου των κοινωνικών εταίρων για τη μετατροπή του Λ.Α.Ε.Κ. σε Ν.Π.Ι.Δ., όπως συμφωνήθηκε με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002 – 2003 και από τότε επαναλαμβάνεται στις μεταγενέστερες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

2.να γίνει στην πράξη σεβαστός, ο θεσμοθετημένος αποφασιστικός ρόλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. για την κατάρτιση προγραμμάτων από τους πόρους του, σύμφωνα με τους σκοπούς του.

3.να σταματήσει η χρηματοδότηση δράσεων με τις οποίες η κυβέρνηση εφαρμόζει την εκάστοτε κοινωνική πολιτική της, με αποτέλεσμα να στερούν ταμειακά από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Λ.Α.Ε.Κ. τη δυνατότητα σχεδιασμού δικών της δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης.
Ταχματζίδης Δημήτρης
Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Βέροιας

Δεν υπάρχουν σχόλια: