Σάββατο, Ιουλίου 11

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών συζητά για περιβάλλον και επενδύσεις


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ πραγματοποίησε έκτακτη διευρυμένη συνεδρίασή στις 9 Ιουλίου 2009, στο Κάστρο Λαμίας, με μοναδικό θέμα «Την μετά το 2013 εποχή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής». Στην πολύ γόνιμη συζήτηση προσεγγίσθηκαν τα θέματα πολιτικά, και όχι «διαχειριστικά», δημιουργώντας βάση για διάλογο με τους συμπολίτες άλλων παραγωγικών τομέων της οικονομίας και άλλων συντελεστών της κοινωνικής προόδου.


Η ΠΕΝΑ είναι το συντονιστικό κέντρο των είκοσι επτά Ενώσεων Νέων Αγροτών (των κατά κύριο επάγγελμα νέων αγροτών), που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αττική, Αχαΐα, Βοιωτία, Δράμα, Έβρο, Εύβοια, Ηλεία, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καβάλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Κόρινθο, Λακωνία, Λάρισα, Λασίθι, Μαγνησία, Μεσσηνία, Ξάνθη, Ροδόπη, Σέρρες, Φθιώτιδα και Χίο.

Οι ασκούντες αγροτικά επαγγέλματα (γεωργός, κτηνοτρόφος, αλιέας, δασεργάτης, αγροξενοδόχος και γενικότερη αγροτική δραστηριότητα) φροντίζουν το 92% της επιφανείας της χώρας μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κυριότερο χαρακτηριστικό όλων των επαγγελματιών αγροτών είναι ότι είναι ΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, και για αυτή τους την φροντίδα πρέπει να ανταμείβονται, ενιαία, όλοι, ενώ μπορεί να συνεκτιμάται η έκταση την οποία φροντίζει κάποιος αγρότης/αγρότισσα. Με την σημερινή ιδιαίτερα μεγάλη όξυνση των προβλημάτων του φυσικού περιβάλλοντος, ο ρόλος των αγροτών στην προστασία του φυσικού, και όχι μόνο, περιβάλλοντος, αποκτά μια νέα καίρια-υπαρξιακή διάσταση, που πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι συμπολίτες μας και να συνεισφέρουν για την εξασφάλιση της δικής τους κυρίως επιβίωσης.

Όλοι επιθυμούμε να παύσουν να υπάρχουν οι ιστορικές παρατυπίες και αδικίες. Όλοι οι αγρότες, ενιαία, θα πρέπει να λαμβάνουν μια ανταμοιβή για την προστασία του περιβάλλοντος, που μπορεί να θεωρήσει όλη την Ελλάδα ενιαία περιφέρεια, στην οποία θα κατευθύνονται ισόποσες χρηματοροές, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο που τώρα θα δίνεται ένα ποσό ισόποσα σε όλους τους αγρότες και επί πλέον ένα ποσό ανάλογα με την επιφάνεια που φροντίζουν (πάντα με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και Ευζωϊας των ζώων). Σημειώνεται με πολλή προσοχή ότι οι Νέοι Αγρότες υποστηρίζουν την επί πλέον ενίσχυση για αγρότες των νησιών (ορισμός ΕΕ Οκτ 2008) και για τους αγρότες των μειονεκτικών περιοχών (όπως θα ορισθούν μετά τις διαβουλεύσεις στην ΕΕ και με την συμμετοχή των εκπροσώπων των Νέων Αγροτών). Όσα κονδύλια περισσεύουν θα κατευθύνονται για επενδύσεις από τους αγρότες στον 2ο Πυλώνα, σε επενδύσεις για εκσυγχρονισμό, για αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής (τυποποίηση, συσκευασία, μεταποίηση κλπ), για συνέργειες, για προώθηση προϊόντων στην αγορά, για μείωση κόστους παραγωγής, για εξασφάλιση εισοδήματος από εναλλακτικές αγροτικές δραστηριότητες (αγροτουρισμός, φωτοβολταϊκά κλπ).

Πέραν της φροντίδας του περιβάλλοντος, για την οποία στην ουσία δίνεται σημασία στον άνθρωπο και την κοινωνία (ενιαία, όλοι), οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που μπορούν να ενεργοποιήσουν μεγάλου μεγέθους μέσα παραγωγής, θα πρέπει να τυγχάνουν ομόλογης μεταχείρισης (προσανατολισμός στην αγορά και το προϊόν), όπως και όλοι σχεδόν οι άλλοι παραγωγικοί τομείς της οικονομίας μας (θερμοκοιτίδες, πειραματικά αγροκτήματα, αγροτικά σχολεία επιχειρηματικότητας κλπ), διατηρώντας πάντα την ιδιομορφία ότι οι έλληνες αγρότες θα παράγουν κυρίως τρόφιμα για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Έτσι στις επενδύσεις του 2ου Πυλώνα καταλαβαίνουμε απολύτως ότι θα επιλέγονται (αποκλειστικός όρος) οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή/και κατά προτεραιότητα όσοι μπορούν να μεταβούν σε καθεστώς «κατά κύριο επάγγελμα αγρότες». Η μέχρι σήμερα πρακτική στις επενδύσεις του 2ου Πυλώνα μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν «αντιαγροτική» και δημιούργησε προβλήματα έλλειψης εμπιστοσύνης, ενώ δίνει την εικόνα κατάχρησης ευαισθησίας των ευρωπαίων συμπολιτών για την ανάπτυξη της υπαίθρου και κυρίως για την σωστή υποστήριξη προς τους αγρότες.

Καλώς ή κακώς βρισκόμαστε μπροστά σε έναν επί πλέον προβληματισμό με προϊστορία, ακόμα και πρόσφατη πρακτική. Η αξιοποίηση του άρθρου 68 (αντιμετώπιση κρίσεων), δεν ικανοποιεί σήμερα τους νέους αγρότες, και δεν βλέπουν ότι θα μπορέσει στο μέλλον να αποτελέσει υγιή βάση αγροτικής πολιτικής. Οι Νέοι Αγρότες εισηγούνται την ένθερμη υποστήριξη μέτρων προώθησης της ποιότητας, και κατά συνέπεια υποστηρίζουν την αξιοποίηση του άρθρου 69, του Κανονισμού 73/2003.

Οι Νέοι Αγρότες πιστεύουν στον δυναμισμό της αγροτικής οικονομίας. Ο FAO έχει προβλέψει ότι το 2020 θα υπάρξει έλλειμμα 1.000.000.000 τόνων ισοδυνάμου σιτηρών στην διατροφή του πλανήτη, και αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί επιτυχώς μόνο με τους οργανωμένους επαγγελματίες αγρότες. Αφ’ ετέρου η σημερινή Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες (LFC) επιβαρύνει μονόπλευρα μόνο τους Ευρωπαίους Αγρότες (με εισαγωγές, αδασμολόγητα, κλπ), ενώ συμφωνήθηκε για να ωφεληθούν όλοι και ιδιαίτερα οι παραγωγοί βιομηχανικών προϊόντων, οι οποίοι πρέπει να μεταφέρουν μέρος των ωφελειών τους στους αγρότες. Οι Νέοι Αγρότες, όπως έχουν ήδη διακηρύξει σε πολύ παλαιότερα Πανελλήνια Συνέδριά τους, τάσσονται κατά των επιδοτήσεων στα προϊόντα, που στρεβλώνουν την αγορά, και δημιουργούν μεταξύ άλλων και νέου τύπου διαχειριστές. Υπεραμύνονται όμως σθεναρά για να υπάρχει συνεχής στήριξη του αγροτικού κόσμου πάντα και χρηματορροές προς τους αγρότες ως ανταμοιβή του ρόλου τους στην οικονομική ανάπτυξη (επενδύσεις), την προστασία του περιβάλλοντος (ενιαίο ποσό για όλους) και την συμβολή τους στην κοινωνική συνοχή (εξασφάλιση τροφής-σύμβαση Κερθαγένης).

Οι Νέοι Αγρότες πιστεύουν ότι μόνο οι πραγματικά ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στον σχεδιασμό στρατηγικών και μπορούν να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των όποιων πολιτικών στον αγροτικό τομέα. Αυτό επιβάλει την προώθηση της έννοιας του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, την ενιαία εφαρμογή κανονικού φορολογικού καθεστώτος για όλους τους επαγγελματίες αγρότες (όπως και για όλους τους επαγγελματίες) και την εφαρμογή ενός χωροταξικού-πολιτική χρήσης γης, που θα εξασφαλίζει «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ», για την άσκηση των αγροτικών επαγγελμάτων και όχι μόνο «αξιοποίηση» real estate πρακτικών στον χώρο αγροτικής ζωής και σε ένα από τα κυριότερα μέσα αγροτικής παραγωγής, που είναι το έδαφος, μαζί με την χρήση νερού και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

Οι Νέοι Αγρότες εξέφρασαν για μια ακόμη φορά την βαθειά ανησυχία τους για το αγροτικό κίνημα που παραμένει κατακερματισμένο χωρίς ενιαία φωνή και στάση, με αποκλεισμούς και συσσωματώσεις, με δομές ανά πολιτική ιδεολογία, διασπασμένο ανά προϊόν, ανά περιοχή, ακόμα και ανάλογα με τοπικά μικροσυμφέροντα και χωρίς σαφή ορισμό του κατά κύριο επάγγελμα ΑΓΡΟΤΗ, ενώ ο ΟΓΑ, ως ασφαλιστικός φορέας, καλύπτει σήμερα «κάθε μορφής» νόσο και ανάγκη της πολιτείας. Οι αγρότες πρέπει να εξασφαλισθεί ότι θα έχουν τον ασφαλιστικό τους φορέα, τον ΟΓΑ, συνεχώς, σε όλες τις αγροτικές τους δραστηριότητες, όπως του αγροτουρισμού, του μεταποιητή αγροτικών προϊόντων, του παροχέα αγροτικών υπηρεσιών, ακόμα και του αξιοποιητή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στην πολύωρη σύνθεση απόψεων συνέβαλλαν με προτάσεις μεταξύ άλλων οι: Γιαννόπουλος Βασίλης (ΠΕΝΑ, Αχαϊα), Πολυμενάκος Λεωνίδας (ΠΕΝΑ), Ζαφείρης Γιάννης (ΠΕΝΑ, Αιτωλοακαρνανία), Γκιοργκίνης Παναγιώτης (ΠΕΝΑ), Κόλλιας Β. (Βοιωτία), Αγγελακόπουλος Μ. (Λάρισα), Καραγιώργος Γ. (Φθιώτιδα), Τόκος Χ. (Δράμα), Παυλονάσιος Ν. (Λάρισα), Κυριακούλης Δ. (Καρδίτσα), Γιώργας Β. (Λακωνία), Τζιόμαλος Κ. (Σέρρες), Ζαφειρούλης (Λάρισα), Αλεξανδράκος Γ. (Λακωνία) και Μιχαηλίδης Δημήτρης.

Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, Αρχ. Ολυμπία, 3-6 Σεπ 2009, με θέμα «Νέοι Αγρότες & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, φυσικό, οικονομικό, τεχνολογικό, πολιτιστικό, κοινωνικό», είναι μια καλή ευκαιρία για να συζητηθούν οι εξελίξεις και να αναληφθούν δράσεις, από όσους πιστεύουν πραγματικά στον αγροτικό τρόπο ζωής και τις αξίες του. Η ΠΕΝΑ δημοσιοποίησε τις σκέψεις της εκτιμώντας ότι ο χρόνος μέχρι το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών (3/9/2009) θα δώσει χρόνο για μια πρώτη διαβούλευση, ώστε να συμπληρωθούν με νεότερες εκτιμήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: