Δευτέρα, Μαρτίου 23

Ο Δήμος Βέροιας τιμώντας την Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας

xaroyla_dimarxos Ο Δήμος Βέροιας τιμώντας την Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας 21-03-09 δεν μένει σε κάποιες τυπικές ανακοινώσεις αλλά αποδεικνύει την ευαισθησία και την έμπρακτη φροντίδα του για το περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα για τα Δάση της περιοχής μας.

Για το λόγο αυτό και για πρώτη φορά στην ιστορία της περιοχής έφερε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βέροιας πρόταση για την ανάπτυξη ενός έργου με τίτλο :«Ψηφιακές Υπηρεσίες εντοπισμού δασικών πυρκαγιών και συντονισμού στον Δήμο Βέροιας».

Το έργο αυτό θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Ι. Σύστημα Δασοπροστασίας.

  Το συγκεκριμένο σύστημα θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και προστασία των περιαστικών Δασών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

  Για την υλοποίηση του Έργου θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής, ασύρματων αισθητήρων και καμερών.

ΙΙ. Σύστημα Συντονισμού και Τηλεσυνεργασίας.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και φυσικών καταστροφών είναι η άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων φορέων και ο συντονισμός τους. Το συγκεκριμένο σύστημα, θα προσφέρει τηλεπικοινωνιακή υποδομή και μια ασφαλή πλατφόρμα συντονισμού και τηλεσυνεργασίας κατά την διάρκεια κρίσιμων καταστάσεων ώστε να λυθούν θέματα συντονισμού που συχνά δημιουργούν προβλήματα στις προσπάθειες των φορέων. Επιπλέον, το σύστημα θα προσφέρει δυνατότητα δρομολόγησης των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης και απεικόνισης τους σε ψηφιακό χάρτη προκειμένου να είναι εφικτή η αποτελεσματική διάθεση και ανάπτυξη των δυνάμεων αυτών.

Σκοπιμότητα υλοποίησης του προτεινόμενου Έργου

Το έργο εντάσσεται στον τομέα της βελτίωσης αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα, στην Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός και η αποτροπή φυσικών καταστροφών κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι υπηρεσίες θα είναι προσπελάσιμες μέσω Internet.

Άμεσες επιπτώσεις του συστήματος είναι:

 • Προστασία των Πολιτών
 • Προστασία του Περιβάλλοντος
 • Ενημέρωση Επιχειρήσεων και Πολιτών για δράσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
 • Δημιουργία οικολογικής συνείδησης
 • Καλύτερος σχεδιασμός για την προετοιμασία και ετοιμότητα του Δήμου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
 • Βελτιωμένος συντονισμός των προσπαθειών του Δήμου και λοιπών εμπλεκομένων π.χ. Δασαρχείο
 • Ταχύτερη αποκατάσταση των βασικών λειτουργιών και μείωση του συνολικού χρόνου που απαιτείται για τη διαχείριση του συμβάντος.
 • Καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την εξέλιξη ενός συμβάντος.

Οφέλη από την υλοποίηση

Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν τόσο στην καλύτερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και σε οφέλη για τους πολίτες.

Σύστημα Δασοπροστασίας

Ο σκοπός του συγκεκριμένου συστήματος είναι η ανίχνευση πυρκαγιάς με τη χρήση οπτικών και μετεωρολογικών μέσων, καθώς και η πρόβλεψη της εξάπλωσής της στην περιοχή. Το σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο καμερών, μετεωρολογικών σταθμών καθώς και εργαλείων επισκόπησης που συνεργάζονται με το κέντρο ελέγχου και ανίχνευσης πυρκαγιών, προκειμένου να εντοπίζονται πιθανές εστίες φλόγας ή καπνού και να αντιμετωπίζεται η απειλή σε πρώιμα στάδια.

Αρχιτεκτονική του Συστήματος

Η αρχιτεκτονική του συστήματος περιλαμβάνει δυο τμήματα: το τμήμα ανίχνευσης και το τμήμα κεντρικού ελέγχου.

Λειτουργία του Συστήματος

Η λειτουργία του συστήματος ελέγχου βασίζεται σε 3 τύπους δεδομένων:

 • Δεδομένα εικόνας πραγματικού χρόνου – Τα δεδομένα των καμερών μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε αυτόματη λειτουργία είτε σε χειροκίνητη. Στην πρώτη περίπτωση, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση πυρκαγιών ενώ στη δεύτερη, οι κάμερες χρησιμοποιούνται κατά τη φάση της αντιμετώπισης της πυρκαγιάς για απομακρυσμένη επίβλεψη του χώρου.
 • Βάση δεδομένων γεωπληροφοριακών συστημάτων – Τα δεδομένα από μια βάση GIS για το περιβάλλον και την περιοχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πυρόσβεση της πυρκαγιάς, για τη διαχείριση των μονάδων δασοπυρόσβεσης καθώς και για την πρόβλεψη της εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Ασύρματο Σύστημα Επικοινωνιών

Η επικοινωνία μεταξύ των μονάδων του συστήματος παρακολούθησης και του κέντρου ελέγχου επιτυγχάνεται με τη χρήση ζεύξεων τεχνολογίας WiFi.

Η προοπτική υλοποίησης ενός τέτοιου έργου στην περιοχή μας μπορεί να εγγυηθεί με τον ποιο αποτελεσματικό τρόπο την προστασία του Δασικού μας πλούτου σε βάθος χρόνου.

Ο Δήμος Βέροιας με τις υποδομές και την τεχνογνωσία του, πρωτοπόρος και στον τομέα της Προστασίας Δασών, για άλλη μία φορά, μέσω της υψηλής τεχνολογίας, μπορεί να γίνει ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη φύση και τον άνθρωπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: