Παρασκευή, Μαρτίου 21

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσμοθετεί για πρώτη φορά φέτος βραβείο Δημοσιογραφίας το οποίο θα απονεμηθεί σε δημοσιογράφους


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσμοθετεί για πρώτη φορά φέτος βραβείο Δημοσιογραφίας το οποίο θα απονεμηθεί σε δημοσιογράφους των οποίων το έργο αναφέρεται στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των ευρωπαϊκών θεσμών και οργάνων από τους πολίτες.

Το βραβείο θα απονεμηθεί σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες: Έντυπη Δημοσιογραφία, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο και Διαδίκτυο και θα αφορά έργα δημοσιευμένα ή μεταδιδόμενα μεταξύ της 1ης Μαΐου 2007 και της 30ης Απριλίου 2008.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια.

Στο πρώτο στάδιο, οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από μια κριτική επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αποτελείται από αναγνωρισμένους επαγγελματίες δημοσιογράφους.

Οι "φιναλίστ" κάθε κράτους μέλους στη συνέχεια θα αξιολογηθούν από μια τελική κριτική επιτροπή απονομής, η οποία και θα επιλέξει τέσσερις νικητές (έναν για κάθε κατηγορία). Την επιτροπή αυτή θα απαρτίζουν τέσσερις ευρωβουλευτές και έξι δημοσιογράφοι, διαφορετικοί από εκείνους που συμμετείχαν στις εθνικές κριτικές επιτροπές.

Το βραβείο ανέρχεται στα 5000 ευρώ για κάθε μία από τις τέσσερις κατηγορίες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι δημοσιογράφοι και πολίτες ενός εκ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορούν να στείλουν τα άρθρα τους ή την ανταπόκριση τους και να συμμετάσχουν είτε ατομικά είτε κατά ομάδες το πολύ πέντε ατόμων.

Το έργο τους θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί ή αναμεταδοθεί μεταξύ της 1ης Μαΐου 2007 και της 30ης Απριλίου 2008 σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ευρωπαϊκό βραβείο Δημοσιογραφίας θα απονεμηθεί για πρώτη φορά τον Οκτώβριο 2008, ενώ από την επόμενη χρονιά η απονομή θα γίνεται τον Μάιο.

Για την πρώτη απονομή του βραβείου Δημοσιογραφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 15 Μαΐου 2008, στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:


https://www.eppj.eu/EPPJ_el.html

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας (+30) 210 32 78 911 (Αθήνα)
Εκπρόσωπος Τύπου (+30) 6943 100 303 (κινητό)
(+33-3) 881 74356 (Στρασβούργο)
e-mail : leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: