Τετάρτη, Οκτωβρίου 27

ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ και ΠΑΕ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ την Πέμπτη 28-10-2010 ώρα 17:00΄ στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας


 

Βέροια, 27 Οκτωβρίου 2010

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σ. Πέτρουλα 1 - 591 00 - ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ: 23310-76629 /Pol.3810140
Αριθμ. Πρωτ: 1003/2/507/5-η΄
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 06/2010

ΠΡΟΣ

ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ:« Λήψη μέτρων τάξης, κατά τη διεξαγωγή αγώνα ποδοσφαίρου για την 4η Φάση Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ και ΠΑΕ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ την Πέμπτη 28-10-2010 ώρα 17:00΄ στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1.-΄Εχοντας υπ΄  όψη:
α. Το άρθρο 41Δ παρ. 1 και 2 του Ν. 2725/1999 [Α-121], όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3057/2002 [Α-239] και επαναδιατυπώθηκε-αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4, παρ. 1 και 2 του Ν. 3262/04 [Α-173].
β. Την υπ΄αρίθμ. 1003/1/55 από 20-07-2008 Δ/γή Α.Ε.Α./Κ.Α.Τ./Δ.Γ.Α.
γ. Την υπ΄αρίθμ. 1003/1/63 από 22-07-2009 Δ/γή Α.Ε.Α./Κ.Α.Τ./Δ.Γ.Α.
δ. Το από 26-10-2010 Πρακτικό Σύσκεψης που συνετάχθη στο Γραφείο του Αστυνομικού Διευθυντή Ημαθίας στη Βέροια - Σ. Πέτρουλα 1.
ΚΑΙ
2.-Αποσκοπώντας στην εξασφάλιση  της ομαλής τέλεσης της παραπάνω αθλητικής συνάντησης, την ομαλή μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης και κατανομής των εισιτηρίων στους φιλάθλους, στον καθορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και γενικά στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης πριν, κατά και μετά την τέλεση εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕΑΡΘΡΟ 1ο

Α. Η Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ ως γηπεδούχος να εκδώσει - σφραγίσει μέχρι χίλια εξακόσια (1600) εισιτήρια και να κατανείμει κατά θύρα ως ακολούθως:
(1) – ΘΥΡΑ 1    : 300 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
(2) – ΘΥΡΑ 2    : 500 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
(3) – ΘΥΡΑ 3    : 50 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
(4) – ΘΥΡΑ 4    : 100 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
(5) – ΘΥΡΑ 5    :  0  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ [Κλειστή για λόγους ασφαλείας]
(6) – ΘΥΡΑ 6    : 100 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Β. Για τους τυχόν προσερχόμενους μεμονωμένα ή οργανωμένα φίλαθλους φιλοξενούμενης ομάδας να διατεθεί η κερκίδα της θύρας 6 του γηπέδου, για την οποία θα λειτουργήσει το εκδοτήριο της Θύρας 6.

Γ. Σε περίπτωση προσέλευσης ικανού αριθμού φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ, να παραμείνουν κενές ως ζώνες ασφαλείας και ανάπτυξης των αστυνομικών δυνάμεων οι ακόλουθες κατά κερκίδα θέσεις :
(1) διακόσιες (200) θέσεις στην κερκίδα 4
(2) το σύνολο των θέσεων στην κερκίδα 5

Δ. Οι επίσημοι της φιλοξενούμενης ομάδας θα εισέλθουν από την θύρα 3 του γηπέδου.

Ε. Οι  ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ και ΠΑΕ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ να διαθέσουν προσωπικό ασφαλείας (SECURITY) για την τήρηση της ευταξίας και σειράς προτεραιότητας στις θύρες, για την τοποθέτηση των φιλάθλων στις εξέδρες, για τον έλεγχο των εισερχομένων στο γήπεδο φιλάθλων, για την απαγόρευση – αποτροπή εισόδου φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο, για τη λειτουργία όλων των εσωτερικών θυρών και για την εν γένει τήρηση της τάξης σε όλους τους χώρους του γηπέδου και να συντάξουν  ονομαστική κατάσταση στην οποία να φαίνονται τα ακριβή καθήκοντα και οι θέσεις του καθενός υπαλλήλου, αντίγραφο της οποίας να παραδοθεί στο Α.Τ. Βέροιας 48 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

ΣΤ. Με μέριμνα της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑΣ να παραμείνουν ανοικτές όλες οι θύρες των κερκίδων που φιλοξενούν φιλάθλους και να διατηρηθούν ελεύθερες οι κλίμακες των κερκίδων καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα για την αποτροπή ατυχημάτων λόγω τυχόν έκτακτων συμβάντων.

Ζ. Τα λεωφορεία των αθλητικών αποστολών και τα αυτοκίνητα των διαιτητών – παρατηρητών, μετά την αποβίβαση των μεταφερόμενων προσώπων έμπροσθεν των θυρών του γηπέδου, θα μεταβούν και θα σταθμεύσουν κατά τη διάρκεια του αγώνα φρουρούμενα από αστυνομική δύναμη στο παρκινγκ των ΚΤΕΛ Βέροιας.

Η. Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ να μεριμνήσει να μην υπάρχουν εντός και πέριξ του Γηπέδου αντικείμενα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους φιλάθλους για την πρόκληση ζημιών ή βλαβών.

Θ. Να μην επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο οποιουδήποτε πανό ή πλακάτ με υβριστικό, αντεθνικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο, η εισαγωγή άλλων αντικειμένων που ο νόμος απαγορεύει (κροτίδες, βεγγαλικά, σιδηρά αντικείμενα κ.τ.λ.), καθώς και η πώληση αναψυκτικών και νερού σε συσκευασία.

Ι. Με μέριμνα της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ να ανοίξουν οι θύρες του γηπέδου δύο (2) ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, η θύρα της κερκίδας 4 θα παραμείνει κλειστή καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα και οι φίλαθλοι της Βέροιας θα εισέρχονται και θα εξέρχονται από τη θύρα 1.

ΙΑ. Στα αποδυτήρια του Γηπέδου να παρευρίσκονται μόνο οι δικαιούμενοι από τους κανονισμούς και στον αγωνιστικό χώρο να εισέλθουν οι δικαιούμενοι και όσοι φέρουν σχετική κάρτα διαπίστευσης.

ΙΒ. Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ θα μεριμνήσει για την παρουσία ασθενοφόρου ΕΚΑΒ και οχήματος Π.Υ. στο γήπεδο, που θα εισέρχονται εντός αυτού από τη θύρα 1.

ΙΓ. Με μέριμνα της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας να τοποθετηθούν ή αναρτηθούν στο χώρο του γηπέδου ευδιάκριτες πινακίδες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, οι οποίες να αναγράφουν : « Οι αθλητικές εγκαταστάσεις εποπτεύονται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης βάσει του Ν. 2472/1997» και « THIS SPORT AREA IS UNDER CCTV SURVEILLANCE DUE LAW 2472/1997». Επίσης, πριν και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του αγώνα οι φίλαθλοι να ενημερώνονται από τα μεγάφωνα για τη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και βιντεοσκόπησης.

ΙΔ. Για την έκδοση των εισιτηρίων με ευθύνη της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ θα λειτουργήσουν και τα εκδοτήρια των θυρών 1 και 6.

ΙΕ. Μέτρα τάξης - ασφαλείας – τροχαίας να ληφθούν - εκδηλωθούν από το Α.Τ. - Τ.Α. και Τ.Τ. Βέροιας αντίστοιχα, οι Επικεφαλής των οποίων, με συμφωνία των ΠΑΕ, διατηρούν το δικαίωμα όπως προβούν σε ανακατατάξεις θέσεων εφόσον τούτο απαιτηθεί από την εξέλιξη των συνθηκών του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 2
 Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 9 του άρθρου 41Δ του Ν. 2725/1999 [Α-121], σε συνδυασμό με το άρθρο 41Ζ του ιδίου Νόμου, όπως αυτά προστέθηκαν με τα άρθρα 5 και 8 αντίστοιχα του Ν. 3057/2002 [Α-239] και  συμπληρώθηκαν με το άρθρο 8 του Ν. 3207/2003 [Α-302] και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 παρ.4 του Ν. 3262/2004 [Α-173] και στη συνέχεια όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 3372/2005[Α-187].

ΑΡΘΡΟ 3
Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από την δημοσίευσή της.-
                                                                       Ο Αναπλ.
                                                                        ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ


                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ
                                                                     ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.     κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
2.     ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ (23310-22959)
3.     ΠΑΕ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ (26610-43583)
4.     A.T ΒΕΡΟΙΑΣ
(Με ίδιο αντίγραφο για την τοιχοκόλλησή του στο Δήμο Βέροιας και υποβολή του σχετικού αποδεικτικού.)
5.     ΠΑΡ΄ΗΜΙΝ κ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗ
6.     ΠΑΡ΄ΗΜΙΝ κ. ΥΠΑΣΠΙΣΤΗ
(Με αντίγραφο της παρούσας για δημοσίευσή της στον τοπικό τύπο.)

Β. ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
1.     Α.Ε.Α./Κ.Α.Τ./Δ.Γ.Α./3
2.     Γ.Α.Δ.Π.Κ.Μ.
3.     ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΙΑΣ (FAX 210-6458541)
4.     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  (FAX  210-9359666)
5.     Τ.Α.-Τ.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ
5.  ΠΑΡ΄ΗΜΙΝ R/T ΚΕΝΤΡΟ 31

Δεν υπάρχουν σχόλια: