Σάββατο, Νοεμβρίου 28

Η λύση για τα Ροδάκινα = 500εκ. ευρώ για τη διανομή τροφίμων στους άπορους της Κοινότητας


Στρασβούργο, 26 Μαρτίου 2009  -  Δεκτές οι προτάσεις του κ. Γκλαβάκη.
Εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το πρόγραμμα διανομής στους άπορους της Κοινότητας. Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Γιάννης Γκλαβάκης με τις εγκριθείσες τροπολογίες του κατοχυρώνει την διανομή τροφίμων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ε.Ε. και εξασφαλίζει ότι τα επιλέξιμα προϊόντα θα είναι κατά προτεραιότητα κοινοτικής προέλευσης, ώστε να ενισχυθούν οι ευρωπαίοι παραγωγοί.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μετράει ήδη 22 χρόνια και συμβάλει στην επίτευξη δύο μειζόνων στόχων της ΚΑΠ, στη σταθεροποίηση των αγορών και στη διάθεση των απαραίτητων τροφίμων στους φτωχότερους πολίτες της Ε.Ε. Η υλοποίηση του αναθεωρημένου τριετούς προγράμματος ξεκινάει το 2010 και μεταξύ άλλων προβλέπει:

·         Δύο πηγές εφοδιασμού. Τα τρόφιμα μπορεί να προέρχονται είτε από τα πλεονασματικά αποθέματα της αγροτικής παραγωγής είτε από την ανοιχτή αγορά.
·         Μεγαλύτερη ποικιλία τροφίμων προς διανομή. Τα διανεμόμενα προϊόντα θα επιλέγονται από τις αρχές των κρατών μελών με βάση διατροφικά κριτήρια και θα διανέμονται σε συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
·         Σαφέστερες προτεραιότητες. Τα κράτη μέλη θα βασίζουν τις αιτήσεις τους για ενίσχυση στα εθνικά προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας στα οποία καθορίζονται οι στόχοι και οι προτεραιότητές τους για τη διανομή τροφίμων στους άπορους.
·         Συγχρηματοδότηση. Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 500 εκ. ευρώ. Για την περίοδο 2010/12, το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% ενώ για τις περιφέρειες συνοχής το ποσοστό φτάνει το 85%. Για την περίοδο 2013/15, η συγχρηματοδότηση μειώνεται στο 50% και 75% αντίστοιχα. Ωστόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογία ζητώντας την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος ώστε να μην αποκλειστούν τα φτωχότερα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2006 στην Ευρώπη των 25, 79 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπισαν την φτώχεια, εκ των οποίων 43 εκατομμύρια ήλθαν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο του υποσιτισμού.
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τους αστέγους, τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, τους ανέργους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους μετανάστες, τους αναζητούντες άσυλο, τα άτομα προχωρημένης ηλικίας ή τους κοινωνικά αδύναμους καθώς και τα παιδιά με αναπηρία. Εκτιμάται ότι το 2006 επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα περισσότερα από 13 εκατομμύρια άτομα σε 15 κράτη μέλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα εμφανίζεται εντονότερο στα νέα κράτη μέλη.

Ο κ. Γκλαβάκης τονίζει ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες αποδεικνύουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της ΚΑΠ και για το λόγο αυτό πρέπει να παραμείνει μια εύρωστη πολιτική. "Πιστεύω ότι η πρόταση θα υιοθετηθεί και σε επίπεδο Συμβουλίου παρά τις ενστάσεις ορισμένων κρατών μελών που αντιδρούν στην αύξηση του προϋπολογισμού του από 307εκ. σε 500εκ ευρώ. Η Ελλάδα, ιδίως την συγκεκριμένη περίοδο όπου η οικονομική κρίση πλήττει όλο και περισσότερες κοινωνικές ομάδες, τάσσεται υπέρ του προγράμματος".

Δεν υπάρχουν σχόλια: