Τρίτη, Φεβρουαρίου 10

«Όχι» του ΣτΕ στα «ψιλά» γράμματα των δανείων

«Όχι» του ΣτΕ στα «ψιλά» γράμματα των δανείων
Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο σύμβουλος Επικρατείας Δημήτριος Σκαλτσούνης πρότεινε σήμερα να απορριφθούν οι αιτήσεις Τραπεζών που ζητάνε να ακυρωθεί η από 25.6.2008 απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης με την οποία απαγορεύθηκε η αναγραφή ορισμένων όρων συναλλαγών κατά τη σύναψη δανείων και την έκδοση πιστωτικών καρτών οι οποίοι έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
Ο κ. Σκαλτσούνης ανέφερε ότι ο περιορισμός αυτός προς τις Τράπεζες είναι μέσα στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης οικονομικής ελευθερίας και επιδιώκει να αποφευχθεί η καταστρατήγηση της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών, ενώ αποσκοπεί και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Ούτε, όμως, σύμφωνα με το Συμβούλιο Επικρατείας, παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας με αυτή την απαγόρευση, όπως υποστηρίζουν οι Τράπεζες.
Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: