Κυριακή, Οκτωβρίου 5

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η αμερικάνικη ασφαλιστική εταιρεία New York Life Insurance Company άρχισε να πουλά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1882 και σταμάτησε το 1914 μετά το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Στα αρχεία της, βρέθηκαν περισσότερα από 1000 ασφαλιστήρια ζωής Ελλήνων από τον Πόντο, την Κων/πολη, την υπόλοιπη Μικρά Ασία και τη Θράκη υπογεγραμμένα πριν από το 1915.
Τα συμβόλαια αυτά ανήκαν σε άτομα που χάθηκαν- εκτοπίστηκαν ή αφανίστηκαν - κατά τις μεγάλες διώξεις κατά των χριστιανικών πληθυσμών που πραγματοποίησαν οι Νεότουρκοι στην αρχή και οι Κεμαλικοί στη συνέχεια. Η ίδια η αμερικανική εταιρεία θεωρεί την περίπτωση των Ελλήνων ισοδύναμη με αυτή των Αρμενίων.
Εξάλλου και το ιστορικό της συγκεκριμένης υπόθεσης οδηγεί στο συμπέρασμα της κοινής μοίρας Ελλήνων και Αρμενίων. Η αμερικανική ασφαλιστική εταιρεία αναγκάστηκε από τον Αρμένιο δικηγόρο Βαρτκές Γεγκαγιάν, μετά από πολύχρονους δικαστικούς αγώνες, να αποζημιώσει Αρμένιους δικαιούχους με το ποσό των 53 εκατομμυρίων δολαρίων. Στη διαδικασία ελέγχου των αρχείων της ασφαλιστικής εταιρείας, ο Γεγκαγιάν ανακάλυψε την ύπαρξη και Ελλήνων ασφαλισμένων την ίδια περίοδο και στον ίδιο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Έτσι η εταιρεία, δημοσιοποίησε στις 4 Σεπτεμβρίου τα ονόματα των ασφαλισμένων, δήλωσε ότι το ποσό που δικαιούνται οι Έλληνες κληρονόμοι αυτών ανέρχεται σε 12-15 εκατομμύρια δολάρια και δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αμερικής .
Τα 1.031 ασφαλιστήρια ζωής των Ελλήνων είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στην ιστοσελίδα της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στο www.elverias.gr. Αν μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πρόγονοί σας θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί το σχετικό «έντυπο αξίωσης» που βρίσκεται επίσης στην παραπάνω διεύθυνση, μέχρι τις 28/2/2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: