Σάββατο, Αυγούστου 23

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΦΡΟ 66

Ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας σε συνεργασία με τους δύο Νομούς Ημαθίας και Πέλλας.
Ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους και των δύο Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ημαθίας – Πέλλας για να λύσουν κάθε μία τα προβλήματά της.
Μακροσκοπικός καθαρισμός από διάφορα στερεά υλικά.
Να γίνεται συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και χρηστή διαχείρισή τους.
Έλεγχος βιολογικών καθαρισμών.
Ποινές στους παραβάτες.
Δορυφορική κατόπτευση της Τάφρου.
Θεσμική κάλυψη αντικειμενικής τιμολόγησης της ρύπανσης.
Επιδημιολογικές έρευνες.
Δημοσιοποίηση στα ΜΜΕ των εταιρειών που ρυπαίνουν.Να διανεμηθεί έντυπο υλικό που αφορά την Τάφρο 66 σε όλα τα Σχολεία του Νομού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: