Δευτέρα, Ιανουαρίου 14

Οι Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων αρμόδιες για τη νομιμότητα της δράσης των εισπρακτικών εταιρειών τραπεζικών δανείων.

Οι Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων αρμόδιες για τη νομιμότητα της δράσης των εισπρακτικών εταιρειών τραπεζικών δανείων.

Σε απάντηση της Κομισιόν προς τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Μανώλη Αγγελάκα, ο Επίτροπος Franco Frattini αποσαφηνίζει πλέον το ρόλο των Εθνικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων, που συστάθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, όσον αφορά τις παράνομες μεθόδους και πρακτικές από εισπρακτικές εταιρείες που λειτουργούν για λογαριασμό των Τραπεζών. Η Κομισιόν διευκρινίζει ότι οι δανειολήπτες που υφίστανται τέτοιου είδους πιέσεις θα πρέπει να προσφεύγουν στις Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων, με στόχο την αξιολόγηση της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και με τις οποίες έχει ασχοληθεί και ο Συνήγορος του Καταναλωτή, οι εν λόγω εταιρείες, αμφιβόλου νομικής φύσεως και με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ασκούν ισχυρή ψυχολογική πίεση σε δανειολήπτες, οι όποιοι δεν είναι συνεπείς στην εξόφληση των υποχρεώσεων τους, προβαίνοντας σε απειλές και εκβιασμούς των οφειλετών, αλλά και των οικείων τους, ενώ τίθεται και θέμα για την νομιμότητα κατοχής των προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών .

Στην απάντηση του ο Επίτροπος Frattini υπογραμμίζει ότι οι Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων είναι αρμόδιες να αποφασίζουν, εάν η ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις τράπεζες σε εταιρείες είσπραξης χρεών συνάδει ή όχι με τις αρχές της οδηγίας 95/46/ΕΚ και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας προστασίας δεδομένων τόσο ως προς τις τράπεζες, όσο και ως προς τις εταιρείες ανάκτησης χρεών. Οι αρχές προστασίας δεδομένων επιλαμβάνονται επίσης καταγγελιών που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις που αντιπροσωπεύουν φυσικά πρόσωπα για να αξιολογήσουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται σε αυτά.

Στην Ελλάδα, οι αρμόδιες εθνικές αρχές για την παραλαβή και την εξέταση ανάλογων καταγγελιών είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ο Συνήγορος του Καταναλωτή, προς τους οποίους θα πρέπει να απευθύνονται όσοι αντιμετωπίζουν τέτοιας φύσης προβλήματα .

Καίριας σημασίας είναι επίσης η επαλήθευση, εκ μέρους του παρενοχλούμενου δανειολήπτη, της ταυτότητας της εισπρακτικής εταιρείας και της νομικής της υπόστασης, δεδομένου ότι μόνο δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές έχουν δικαιοδοσία προσέγγισης των ανωτέρω και απαίτησης των χρεών.


Εμμανουήλ Αγγελάκας
Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
τηλ: +32 2 28 47242 - φαξ: +32 2 28 49242
e-mail: emmanouil.angelakas@europarl.europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: