Σάββατο, Σεπτεμβρίου 29

Η ΗΜΑΘΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝΕΤΑΙ:


μία δράση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας με τη συνεργασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της ΤΕΔΚ Ν.Ημαθίας


28 Δημοτικά Διαμερίσματα του Νομού Ημαθίας μαζί με τη Βέροια, επισκέπτεται το μήνα Οκτώβριο του 2007 με τις Κινητές της Μονάδες η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και άλλα 9 Δημοτικά Διαμερίσματα από τους Νομούς Πέλλης, Πιερίας και Κοζάνης.
Για πρώτη φορά, οι κάτοικοι περιοχών απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη χρήση των νέων τεχνολογιών και το Ίντερνετ. Θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των φορητών υπολογιστών της Βιβλιοθήκης και θα μπορούν να συζητήσουν με το προσωπικό των Κινητών Μονάδων για θέματα/πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Η Ημαθία δικτυώνεται και προχωρεί. Η Βιβλιοθήκη της Βέροιας βάζει τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης, το οποίο θα καλύπτει όλο το νομό και θα συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.
Η ενημέρωση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας αλλά και των πολιτών σε θέματα, μεταξύ άλλων, εκπαίδευσης, υγείας και περιβάλλοντος με αιχμή τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου διοργανώνεται από κοινού με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Ημαθίας και σε συνεργασία με την Τ.Ε.Δ.Κ. του Νομού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: